Pjesnik Rumi svojim stihovima o ljubavi kaže...

"Ne volim te ni svojim srcem
ni svojim umom.
Moje srce može stati,
um može zaboraviti.
Volim te svojom dušom jer
moja duša nikada ne staje
niti zaboravlja."


Rumi