Bez želja

Gautama Buddhi se općenito pripisuje da je rekao "bez želja“. Ali naravno da ne misli kako ljudi ovdje mogu postojati bez želja, jer zna da bez želja nema postojanja. Velika je želja biti bez želja.

Ono što bez želje znači jest da se ne poistovjećujete sa svojim željama. Želje su samo sredstva s kojima se igrate. Bez želje uopće nema igre. Kada želje nisu sebične znači da je sve je tamo gdje treba biti i da radite sve što možete.

Jednom kada se oslobodite želja više nema ni karmičkog ropstva. Što god radili, čak i ako ratujete, to nije vaša želja i ne proizlazi iz vaše ljubavi ili mržnje prema nečemu. To je  jednostavno put.

Kanalizirajte svoje želje

Nikada se ne pokušavajte boriti sa svojim željama i strastima. Što se više borite, one se više pojavljuju. Želje i strasti su takve. S njima se nikad ne možete boriti. Trebali biste samo usmjeriti svoje želje i strasti u pravom smjeru.

Vaša želja, vaša strast i sve što prolazite obična je energija. Vi ste ti koji to pretvarate u želju ili strah ili bijes ili bilo što drugo. Možda to trenutno nije u vašim rukama. Možda ih niste niti svjesni. Ali vi ste ti koji ih čine onim što jesu. Bez obzira na emocije, bez obzira na prirodu vaše strasti, napor je vaših životnih energija pokušaj pronalaska dubljeg uporišta u životu. Životne energije samo pokušavaju poboljšati iskustvo života. Ako ste usredotočeni na razne stvari koje želite, kad god nešto ili netko ometa to ispunjavanje, upast ćete u problem. Ako se fokusirate na jednu želju, rezultati su brzo vidljivi.

Pa kad poželite, poželite najviše u životu. Neka sve vaše strasti budu usmjerene na najbolje. Možda kad ste ljuti ne možete voljeti. Ljutnju ne možete iznenada pretvoriti u ljubav, ali ljutnju možete usmjeriti. Ako se naljutite, usmjerite se prema onome što smatrate ispravnim. Neka se vaša strast povećava. Usmjeravanje kanala u pravom smjeru u vašim je rukama.

Ljutnja je ogromna energija. Požuda je također ogromna energija. Usmjerite ih na dobro. Svaka vaša energija, svaka vaša strast, svaka vaša emocija, svaka vaša misao, ako su ispravno usmjereni, dovest će do brzih rezultata.

Izvor: isha.sadhguru