Između dvije šalice kave


između dvije šalice kave
mogao bi proteći cijeli život
nastaniti se svemir sa crnim rupama
moglo bi podivljati more paleći kamene svjetionike
i zrno kave spustiti u dvije šalice
koje uvijek nađu način da se preliju jedna u drugu

možda se negdje u tom prostoru volimo
u rascvjetanom moru i trpkim kamenicama
u talogu kave
u iščekivanju one druge
i želji
da ju konobar nikad ne donese

šapućeš između dva gutljaja
kako je čežnja tvoja velika kao more
uvjeravaš me
da je ljubav kao smrt jaka
da rastanci postoje samo u našim glavama
i da život treba živjeti
punim
razvijenim jedrima
Maja Šiprak, iz zbirke pjesama 'Poezija pod jedrima'