Ne postoji kraj puta. Točna je uzrečica da Bog nikad ne zatvara jedna vrata a da druga ne otvori. Ova druga on otvori već puno prije. Jednom kad se zatvori put kojim kročiš, tvoja noga je već zakoračila na novi put. I bol koju prolaziš dio je novoga puta. Pazi kako siješ na njemu, pazi kako otpuštaš dugove drugima jer će na kraju toga puta dugovi na isti način biti otpušteni tebi. Uvijek, svaki dan, na svakom koraku osvijesti tu jednostavnu istinu. Vaga uvijek mora biti poravnana.