Spoznaj samoga sebe – izrekao je u 5. stoljeću prije nove ere čuveni starogrčki filozof Sokrat, pozivajući nas da otkrijemo mističnu tajnu koju svakodnevno zanemarujemo – tajnu vlastitog unutarnjeg bića. I dva tisućljeća nakon Sokrata često se u životu pretvaramo da u nama ne postoji nikakva tajna pa sebe i druge poistovjećujemo samo s onim što znamo iz svoga i njihova ponašanja (koje najčešće s užitkom i kritiziramo).

Ipak slutimo, a i priželjkujemo, da smo mnogo više od tog površnog dojma i da on nije prava, ili barem jedina, istina o nama. Čeznemo poslušati Sokrata i spoznati svoju dubinu, upoznati mističnu stranu svoga bića...

Gurđijev - otac eneagrama

U tome nam može pomoći eneagram, sustav stvoren u namjeri da čovjeku pomogne u duhovnom otkrivanju sebe. On pojedincu otvara put k doživljaju vlastite božanske dubine, ali tako da prije toga dobro upozna svoje nesavršeno i lažno ja.
Iako se mudrost eneagrama u duhovnim zajednicama prenosila usmeno još od davnih vremena, svoj današnji oblik i tumačenje ovaj je sustav dobio tek počekom 20. stoljeća.

U to je vrijeme duhovni učitelj Georgij Ivanovič Gurđijev prvi počeo koristiti simbol eneagrama povezujući ga s duhovnim napredovanjem pojedinaca, no iscrpna istraživanja različitih tipova ličnosti i njihovo povezivanje s elementima eneagrama proveli su Oscar Ichazo i psihijatar Claudio Naranjo tek u drugoj polovici 20. stoljeća. Na radionicama su proučavali različite tipove ličnosti polaznika i u praksi usavršavali tumačenja eneagrama te su ovom sustavu dali njegov današnji oblik.

9 nesavršenih i lažnih ja

Eneagramu je danas svrha pomoći pojedincu da otkrije svoje dublje ja (možemo ga nazvati i duša, jastvo ili Biće) usmjeravajući ga da prvo razotkrije i dobro upozna svoju ličnost, svoj ego i sve ono što ga priječi na putu prema vlastitoj dubini.
Prema eneagramu, čovjek ima devet mogućnosti zastranjenja, devet različitih načina odvajanja od božanske cjeline i svatko od nas, iako u sebi nosi pomalo od svih energija, dominantno pripada jednom od tih devet tipova.

Stoga i naziv eneagram (grč. ennéa: devet + grámma: znak, oblik) označava sustav koji imenuje, opisuje i tumači devet oblika (tipova) ličnosti i predlaže praktične načine osvještavanja njihovih negativnih mehanizama te načine izlaženja iz uskih obrazaca kojima svaki tip ličnosti robuje.

Simbol eneagrama ima devet povezanih točaka označenih brojevima, a svaka točka, odnosno broj, označava jedan tip ličnosti. Crte koje povezuju točke označavaju veze između pojedinih tipova ličnosti i načine njihova djelovanja (pogledajte simbol desno).

Pronađite svoj tip ličnosti eneagrama

Kako eneagram pomaže

Ovaj nas drevni sustav uči da smo puno više od svoje ličnosti s kojom se svakodnevno poistovjećujemo. Kad se proširimo izvan njezinih granica, mi smo bića prisutnosti i u svakome od nas postoji individualna iskra božanskog. Tu božansku prirodu u nama eneagram naziva esencijom (suštinom, Bićem).

Svako dijete na svijet dolazi sjedinjeno sa svojim Bićem. No doživljavajući verbalne i neverbalne poruke koje dobiva od svoje okoline, ono stvara zaključke što je u toj okolini dobro, a što nije. Ti zaključci postaju njegovi unutarnji glasovi koji mu u početku života pomažu da se svojoj okolini uspješno prilagodi. Oni, primjerice, govore: Jako je loše napravim li pogrešku, ne smijem griješiti, moram biti savršen. Ne trebam pokazivati svoje potrebe i njima gnjaviti okolinu, treba se stalno brinuti za druge i njima biti zaokupljen. Ne smijem protusloviti, kaznit će me. Ne smijem pokazati ranjivost, ismijat će me…

Iako nas ponašanje koje smo uskladili s porukama iz okoline u početku života štiti i omogućava nam da se osjećamo sigurno, s vremenom ta pounutrena pravila postaju zidovi naše ličnosti koji nas, poput svih zidova, štite, ali i odvajaju od svijeta priječeći nam da izađemo izvan svojih ograda i udahnemo svjež zrak slobodnoga prostora.

PageBreak

žena ilustracija
Getty Images žena ilustracija
Oslobađanje energije

Zbog toga svi mi rijetko živimo svoju božansku suštinu i ne uživamo u njezinim darovima. Umjesto toga, zarobljeni smo u igre, navike i opsjene svoje ličnosti.
Tek kad tu ličnost osvijestimo i prepoznamo njezine okove, oslobađamo energiju koja tada može lakše doprijeti do našeg istinskog Bića i njegovih izvornih božanskih kvaliteta.

No da bi se to oslobođenje dogodilo, prvo moramo prepoznati i sebi priznati svoj tip ličnosti i sve njegove karakteristike. I iako nas eneagram vodi prema oslobođenju od ličnosti i obećava put prema ispunjenijem životu, prvi susret i prepoznavanje svoga eneagramskoga tipa, odnosno broja kojemu pripada naša ličnost, nije ugodan.

Pomalo ponižavajuće

Richard Rohr, jedan od autora knjige Eneagram, devet lica duše, kaže: „Kad sam prvi put čuo za eneagram, bilo je to jedno od tri nenadmašna duhovna iskustva mojega života. Mogao sam doslovce osjetiti kako mi je nešto poput krljušti spalo s očiju i postalo mi je u trenutku jasno što sam dotad radio: uvijek sam radio ispravne stvari (što je nama jedinicama ključna briga), ali iz potpuno pogrešnih motiva. Neugodno je bilo to prepoznati i priznati. Eto zašto vrijedi pravilo do kojega se došlo empirijski: ako čitavu stvar ne osjetiš kao malo ponižavajuću, onda još nisi pronašao svoj broj.“

Kao što Richard Rohr kaže, neugodno je prepoznati osobine svoje ličnosti (svoga eneagramskoga broja) koje često tajimo i samima sebi. No kad se usudimo iskreno suočiti s njima – a to je najlakše ako u svoje promatranje unesemo i malo humora – u nama se otvara prostor u kojemu postajemo spremni blagonaklono prihvatiti sebe, ali i druge.

„Na radionice o eneagramu ljudi dolaze otkriti kojem tipu ličnosti pripadaju da bi se oslobodili ograničenja koja im upravo njihov tip ličnosti nameće. Na taj način otvaraju mogućnost potpunijeg i sretnijeg života. Nakon uvodnog dijela postane jasno da ne postoji nijedan broj, odnosno tip ličnosti, koji je bolji ili gori od drugih i sudionici u zajedničkom traženju postaju jedni drugima velika podrška.

Osobito se dobro razumiju oni koji pripadaju istome tipu“, objašnjava Miljenko Nagy, organizator radionica o eneagramu u Zagrebu i nastavlja: „Podrška je potrebna jer je onaj tip ličnosti koji u nama izaziva najveću muku i zgražanje najčešće upravo onaj kojemu pripadamo. Činit će nam se najgori i sve će nam ličnosti izgledati bolje od te, ali to je samo znak da smo na pravome tragu. Kad smjelo priznamo sebi da smo upravo takva ličnost, naše je razotkrivanje počelo, a samim time krenuli smo putom promjene.“

Grijesi ličnosti

Svakom je čovjeku teško priznati i prihvatiti svoje pogreške. Već i same riječi grijeh i griješiti u nama izazivaju sjećanje na doživljaj kazne i prema njima osjećamo otpor. Grčka riječ za grijeh glasi hamartia, a njezin korijen polazi od umijeća gađanja lukom i strijelom i zapravo znači promašiti cilj.

Upravo na taj način, prema riječima Richarda Rohra, eneagram tumači pogreške naših ličnosti. One nisu grijesi koji zaslužuju kaznu, one jednostavno pokazuju da promašujemo svoj cilj, svoje Biće. Stoga se, kad postajemo svjesni svojih pogrešaka, približavamo cilju. Svakim prepoznavanjem načina na koji u svom životu robujemo obrascima svoje ličnosti mi proširujemo svoju svijest.

Unutarnja radost

„Svaki doživljaj osvještavanja vlastitih životnih zabluda dragocjen je jer pruža, usprkos početnoj nelagodi ili tuzi koja ga može pratiti, veliko olakšanje, unutarnju radost i osjećaj proširenja. A ponekad, nakon otkrića vlastitih zabluda koje smo dugo smatrali istinama, iz nas može provaliti i neobuzdan smijeh i radost koja nas iznenada iznutra obasja“, kaže Nagy.

Svaki tip ličnosti duboko u sebi nosi skriveni strah od toga da nema dovoljno pojedinih osobina i kvaliteta pa svoju lažnu ličnost gradi glumeći upravo te osobine jer ima nesvjesno uvjerenje da one istinski u njemu ne postoje. Nakon osvještavanja svog ega i prepoznavanja obrazaca svoje ličnosti, kad dođe u kontakt sa zdravim dijelovima svoje osobnosti, svaki tip ličnosti otkrit će da upravo ono za što je čitav život strepio da mu nedostaje, u njemu postoji u izobilju i da je upravo to što je izgledalo nedostižno, zapravo najdublja i najsnažnija kvaliteta upravo tog tipa ličnosti. Tako svaki tip ličnosti ima, osim svojih negativnih obrazaca, i posebne kvalitete i talente koje treba otkriti.

Eneagram nas potiče da proširivanjem svoje svijesti otkrivamo vrijednosti koje su oduvijek u nama. Otkrivamo svoje Biće, svoju esenciju kojoj se vraćamo.

Pronađite svoj tip ličnosti eneagrama

Želite li istražiti svoj tip ličnosti, riješite neki od mnogih testova na internetu (uglavnom su na engleskom jeziku). Predlažemo test na www.eclecticenergies.com/enneagram/test.php