„Sva nadanja, čežnje, ljubavi i težnje, koje ljudi imaju prema različitim stvarima – očevima, majkama, prijateljima, nebesima, Zemlji, vrtovima, palačama, znanostima, djelima, hrani, piću – prosvijetljeni čovjek zna da su sve to čežnje za Bogom, a sve one stvari su samo zastori.

Kada ljudi napuštaju ovaj svijet i kada vide Kralja bez tih zastora, oni će tada znati da su sve to bili samo zastori i koprene, a predmet njihove čežnje je, zapravo, bila samo Jedna Stvar. Sve njihove poteškoće će biti razriješene, sva pitanja i nedoumice koje su imali u duhu svome bit će raspetljane. Oni će sve stvari vidjeti licem u lice.“

Mevlana Dželaludin Rumi