"Anđeli su uvijek tihi, ali oni uvijek slušaju svaku misao koja uzburka našu dušu."