posljednji dani ljeta

došli smo u dugoj šetnji do ovog polukruga pijeska i betona.
vlažno je od plitkog mora. neki ljudi u igri s loptom. neka tijela,
neki golubovi. jednom fali prst. misliš na susret koji može doći.
kasno prijepodne, slatki strah. film sa žutim i narančastim tonovima.
                                                       i plavo preko svega toga.

Damir Radić, iz zbirke pjesama 'Kao život sam'