Drvo ljubavi

Visoko vam je drvo ljubav
Ko jablan – više, mnogo više,
Na njegovih se vitih granah
Umjesto ptice zvijezda njiše.

I sunašce i mjesec blijedi
Tek onda cijelim žarom sijeva,
Kad preko lišća toga drva
Na žalostan se svijet osmijeva.

I blago onom, kom je dano
Uživat radost a pod njime:
Je l' slijep? Tad vidi rajske bašte,
Je l' gluh? – On čuje serafime.

Rikard Jorgovanić