Očekujte podršku. Anđeli izvještavaju o priljevu obilja u vaš život. Vaša vjera započela je protok obilja koji se sada očituje u vašem životu. Nastavite vjerovati. To će vam pružiti stalnu materijalnu, emocionalnu, duhovnu i intelektualnu podršku. Kako biste išli ukorak s protokom sve većeg obilja, izgovarate ovu afirmaciju iznutra i iznova: "Zahvalan sam za dobro koje ispunjava moj život. Sve moje potrebe su u potpunosti zadovoljene, sada i zauvijek. "