Danas je novi dan u kojem nastavljate graditi život svojih snova, korak po korak. Inspirativne poruke, točnije manifestacije dana pomažu da ostanete motivirani na svome putu – odvojite trenutak da uronite u njih.

Za neke je korisnije da malo pričaju nego da pričaju mnogo. Baš kao kad se vatra u peći rasplamsa, ne možeš se tad njom okoristiti niti joj se možeš približiti, a iz one slabašne svjetiljke izvučeš tisuću koristi.

Rumi