Ovdje je devet pitanja na koje trebate odgovoriti uz što manje razmišljanja. Bilježite svoje odgovore na papir da biste na kraju saznali rezultat.

Pitanje 1.
Radije biste... nego...
A) Rješavali zabavnu slagalicu ili matematički problem
B) Svirali glazbu ili sanjarili

Pitanje 2.
Lakše vam je pamtiti ljude po...
A) Imenu
B) Licu

Pitanje 3.
Spojite šake i isprepletite prste. Koji palac je na vrhu?
A) Palac desne ruke
B) Palac lijeve ruke

Pitanje 4.
Kad rješavate test, koji tip pitanja vam je draži?
A) Objektivni (točno/netočno ili više izbora)
B) Subjektivni (rasprava)

Pitanje 5.
Sjednite i prekrižite noge. Koja noga je na vrhu?
A) Desna
B) Lijeva

Pitanje 6.
Kad slušate novu pjesmu, više vas zanima...
A) Stihovi
B) Glazba ili ritam

Pitanje 7.
Prema vašem mišljenju, imate li dobru sposobnost imaginacije?
A) Ne
B) Da

Pitanje 8.
U kojem smjeru se vrti plesačica?
A) U smjeru kazaljke sata
B) Obrnuto od smjera kazaljke sata

Plesačicu pogledajte na sljedećoj poveznici

Pitanje 9.
Obično donosite odluke na temelju...
A) Logičnog razmišljanja
B) Vaših osjećaja prema nečemu

Rezultat

Više odgovora A

Kod vas je dominantna lijeva strana mozga. Oslanjate se na logiku, volite planirati, racionalno i analitično razmišljate, volite rješavati zagonetke.

Više odgovora B

Kod vas je dominantna desna strana mozga. Vi ste kreativni, intuitivni, emotivni, volite umjetnost i slobodoumni ste.