Ako imati dušu znači biti sposoban osjećati ljubav i lojalnost i zahvalnost, tada su životinje bolje nego mnogi ljudi.

Nadam se da ću uspjeti da ljudi shvate kako su životinje potpuno bespomoćne, kako su ovisne o nama, vjerujući nam kao djeca da ćemo biti dobri i pobrinuti se za njihove potrebe.