Podučite djecu emocionanoj higijeni

Jedna od stvari koju moramo shvatiti je da stvarni izvor problema za sve nas nije nešto izvan nas, već nešto unutar nas. Zaista moramo ukrotiti svoje osjećaje sumnje, straha i bijesa.

U prošlosti nas je zavela tehnologija, ali mislim da ljudi postaju zreliji. Više pažnje posvećujemo unutarnjim vrijednostima i potrazi za unutarnjim mirom. Čvrsto smatram da obrazovanje treba uključiti smjernice o našem unutrašnjem biću - o djelovanju našeg uma i osjećanja.

Na primjer, moramo naučiti da naš duševni mir uništavaju destruktivne emocije poput bijesa. Kao što djecu učimo da se brinu o fizičkoj higijeni da bi ostala zdrava, tako bismo ih trebali učiti i emocionalnoj higijeni.

Mir mogu izgraditi samo oni koji su u miru sa sobom

Mislim da je bilo mnogo nasilja u 20. stoljeću i da je nasilja relativno manje sada, u 21. stoljeću. Sada ljudi svugdje vole koristiti riječ mir, svjetski mir. Mladi su ključna generacija koja će u budućnosti stvoriti istinski miran svijet.

Nakon završetka fakulteta, na početku ste svog stvarnog života. Ovdje i sada trebate naučiti kako postići svoj duševni mir na osnovu onoga što su znanstvenici otkrili o mozgu. Ovo je presudno jer mir u svijetu mogu izgraditi samo pojedinci koji su u miru sami sa sobom.

U društvenom sustavu u kojem živimo, bogati postaju bogatiji, a siromašni siromašniji. Zbog toga sam po tom pitanju socijalist. Uvijek govorim o blagostanju većine koja je siromašna.

Stoga - mladi ljudi, molim vas, obratite više pažnje na to kako smanjiti jaz između bogatih i siromašnih. To je moja glavna briga. Moramo misliti na cijelo čovječanstvo, posebno na siromašne, kojima je zaista potrebna pomoć. Treba uložiti napore da se smanji jaz između bogatih i siromašnih.