Život mi pruža sve što mi je potrebno

1. Korak: Zapišite na papir najveći strah koji sada osjećate i zalijepite ga na lijevu stranu zrcala. Priznajte taj svoj strah. Recite mu: Znam da me želiš zaštititi. Poštujem to što mi želiš pomoći. Hvala ti. Sada te otpuštam. Oslobađam te i sigurna sam. Zatim, odlijepite papir s ogledala, poderite i bacite u smeće ili ga zapalite.

2. Korak: Ponovno se pogledajte u zrcalo i ponovite ove afirmacije: Jedno sam s moći koja me stvorila. Na sigurnom sam. Sve je dobro u mom svijetu.