Danas je novi dan u kojem nastavljate graditi život svojih snova, korak po korak. Inspirativne poruke, točnije manifestacije dana pomažu da ostanete motivirani na svome putu – odvojite trenutak da uronite u njih.

Najčistiji čin ljubavi za koji ste sposobni nije čin služenja, čin kontemplacije, viđenja. Kada služite ljudima, tada pomažete, podržavate, tješite i ublažavate bol. No kada ih vidite u njihovoj unutarnjoj ljepoti i dobroti, tada preobražavate i stvarate. 

Anthony De Mello