Kažu da nema rasta bez boli. Pa tako naša transformacija u bolju, zreliju i osobu koja je sigurnija u sebe može biti bolna i pomalo nelagodna. No to ne znači da niste na dobrom putu.

Evo nekih znakova koji sigurno upućuju na to da se mijenjate koje donosi Mental Health Advocates – ako se pronađete u njima, zapamtite da budete strpljivi i ljubazni prema sebi dok prolazite kroz ovo prijelazno razdoblje.

1. Osjećate se izolirano od ostalih

2. Shvaćate i prepoznajete da unutar vas postoje neriješeni problemi koje sad želite riješiti

3. U vašem životu više nema toliko drame ili nemira u usporedbi s prijašnjim mjesecima i godinama

4. Više se ne opravdavate ljudima

5. Dopuštate si mentalni odmor i stalno se podsjećate da nije loše imati emocije