Pravi prijatelji su vaši anđeli na zemlji. Trenutak u kojem prepoznajete da niste sami, i pitate se "zar i ti?", trenutak je kad ste prepoznali prijatelja. Otvorite vrata za prave prijatelje u životu, oni ne sude kao što sudi ostali svijet. S njima se sreća množi, nesreća umanjuje. Prave prijatelje prepoznat ćete uvijek po tome što ne pamte ono što su vam dali, već pamte samo što su dobili od vas, samim vašim postojanjem. Oni su vaši pravi anđeli na zemlji.