Danas je novi dan u kojem nastavljate graditi život svojih snova, korak po korak. Inspirativne poruke, točnije manifestacije dana pomažu da ostanete motivirani na svome putu – odvojite trenutak da uronite u njih.

'Zima je razdoblje mirovanja, tihog bivanja i usmjeravanja pažnje na vlastitu nutrinu, na razgovore sa svojom dušim i spoznavanje najintimnijih potreba.'

Miriam Gordana Petrović