Drevni kineski filozof Konfucije koji je živio s prijelaza iz 6. u 5. st. pr. Kr. ostao je prisutan sve do današnjih dana, a njegovo djelovanje još uvijek je vodilja ka ispunjenom i moralnom životu. Vjeruje se kako je bio skromna podrijetla, a u 50. godini života pozvan je na dvor te postao ministar pravosuđa i društveni reformator. U kasnijim godinama života posvetio se izlaganju svojega naučavanja, ali su izvorni zapisi spaljeni po nalogu cara Shi Huangdija tijekom 3. st. pr. Kr. 

Njegov se lik modificirao sukladno transformaciji konfucijanizma iz filozofske misli u pučku religiju, pa je tako došao sve do uloge božanstva kojemu se podižu hramovi i prenose žrtve. Postao je simbolom moralnog promišljanja i etičkog djelovanja, a njegove mudre misli i danas nam predstavljaju siguran put za ispravno življenje. 

 • Ja prenosim, a ne stvaram.
 • Vjerujem u starinu i volim je.
 • Ni trava se ne povija tako pod vjetrom kao mase pod voljom svojih upravljača.
 • Mudar se srami svojih riječi, a provodi ih u djelima.
 • Plemenit čovjek drži do ispravnosti, mali čovjek drži do koristi.
 • Čovjekoljublje se sastoji od ljubavi prema drugima.
 • Mudrac smatra da mu je vrlina jedina nagrada.
 • Oni koji se služe umom, vladaju onima koji se služe samo rukama.
 • Ljubaznost uzvrati ljubaznošću, a na zlo uzvrati pravednošću.
 • Nemojte se brinuti o tome da vas nitko ne poznaje; trudite se biti vrijedni poznavanja.
 • Čak ni život ne shvaćate, kako ćete smrt shvatiti.
 • Superioran čovjek zna što je ispravno, inferioran zna što je unosno.
 • Čovjek koji je pogriješio, a tu grešku ne ispravlja, čini još jednu pogrešku.
 • Postavi časne na važne položaje, a odbaci nečasne pa ćeš prisiliti nečasne da postanu časni.
 • Veliki je čovjek uvijek spokojan; mali je čovjek uvijek razdražljiv.