Bez tebe


Kad je ostao sâm,
Činilo mu se da je mrtav.
A nije. Suze su potekle,
I njegovi su dozivi
Odjekivali u prazno,
Nitko ih nije vidio ni čuo.
Jedino on, kad je ostao sâm,
Sâm, sa svojim suzama,
Bez tebe.


Zagreb, Gajeva ulica 2a
3. svibnja 1995., srijeda
Dragutin Tadijanović