Istraživanja su pokazala da neki kućni ljubimci mogu prepoznati osnovne emocionalne izraze kao što su sreća, strah, ljutnja i tuga kod ljudi.

Što znači kad pas okreće glavu ulijevo, a što udesno?

Živeći u bliskom kontaktu s ljudima, psi su razvili jedinstvene socio-kognitivne vještine koje im omogućavaju interakciju i učinkovitu komunikaciju s ljudima te razumijevanje emocija iza izraza lica.

Da bi se ovo znanje još više razumjelo, istraživači sa Sveučilišta Bari Aldo Moro u Italiji proveli su istraživanje u kojem su 26 domaćih pasa različitih pasmina predstavili slike ljudskih lica koja izražavaju šest osnovnih međukulturno prepoznatih emocija - bijes, strah, sreću, tugu, iznenađenje i gađenje.

Dvoje muškaraca i dvije žene fotografirani su dok su izražavali šest osjećaja. Uz to, snimljena je i fotografija neutralnog izraza lica, gdje su se ispitanici morali opustiti i gledati ravno ispred sebe. Fotografije su strateški postavljene sa strane vidokruga pasa.

Analizirajući video snimke reakcija pasa, istraživači su otkrili da su psi pokazali veći odaziv i pojačanu srčanu aktivnost kada su im prikazane fotografije koje su izražavale emocionalna stanja poput bijesa, straha i sreće.

Psima je također trebalo dulje da nastave s hranjenjem nakon što su vidjeli ove fotografije. Povećani broj otkucaja srca kod pasa ukazivao je na to da su imali višu razinu stresa kada su vidjeli ove fotografije.

Psi su također imali tendenciju okretati glavu ulijevo kada bi vidjeli ljudska lica koja su izražavala bijes, strah ili sreću. Kada su ugledali lica koja su izgledala iznenađeno, psi su okrenuli glavu udesno, možda zato što psi to vide kao neprijeteći i opušten izraz lica.

Nalazi ovog istraživanja sugeriraju da psi koriste različite dijelove svog mozga prilikom obrade osnovnih ljudskih osjećaja. Jasno je da uzbuđujuće i negativne emocije obrađuje desna strana mozga, dok pozitivne emocije obrađuje lijeva hemisfera. Ova studija otkriva da je vaš kućni ljubimac zaista sposoban razumjeti vaše osjećaje. A ako prepoznate njihove znakove, vidjet ćete da je i vaš kućni ljubimac emocionalno povezan s vama.

Izvor: wellbeing.com.au