Retrogradni Merkur je fantastično vrijeme za ljude da uspore i razmisle. Oni koji su oprezni mogli bi se odlučiti ne praviti veće planove u ovom razdoblju. Budući da se retrogradnost događa tijekom druge polovice sezone Djevice i prve polovice sezone Vage (od 9. rujna do 2. listopada 2022.), ljudi bi mogli biti potaknuti da pronađu ravnotežu u životu.

Tijekom tog vremena, najbolje je biti svjestan i prizemljen. Iako retrogradnost može uzrokovati neke probleme u komunikaciji, zapamtite da je najbolji način da to riješite pažljivo procjenjivanje detalja i informacija.

Najbolje je imati i rezervne planove, posebno kada planirate velike događaje kao što su putovanja. Logistika možda neće teći glatko, ali nema potrebe ništa odgađati zbog retrogradnosti. Jednostavno idite sporo, isplanirajte stvari i pobrinite se da komunikacija bude jasna. Na kraju dana, samo mi možemo stvarno kontrolirati ono što se događa u našim životima.

Stari odnosi mogu se na neki način vratiti u naše živote ili možemo osjećati da je potrebno neke odnose ostaviti u prošlosti. Također se možemo osjećati zbunjeno ili neodlučno oko određenog odnosa u našim životima.

Pokažite sebi ljubav, postupajte nježno prema sebi, udovoljite svom biću. Tako ćete lakše prebroditi ovaj zbunjujući period do 2. listopada 2022.