Pluton je planet smrti i ponovnog rođenja, a svoj retrogradni hod započinje 2. svibnja 2024. godine. Posebno će snažno utjecati na psihičkoj razini, djelujući na dublje slojeve našeg bića, piše Forever Conscious.

Retrogradni Pluton vodi nas da sagledamo transformacije prošlosti - sve ono što je nestalo, što se uzdiglo i što se još uvijek zadržava u sjeni. Pluton je također planet moći pa ćemo moći vidjeti korisnu promjenu na polju obilja i boljitka za veći broj individua. 

Tijekom retrogradnog Plutona, osjećat ćemo se vođenima razmišljati o ciklusima smrti i ponovnog rođenja u našim životima. Prilikom njegove izraženije aktivnosti važno je zapitati se određena pitanja: Koje su se transformacije odvijale tijekom ovog vremena? Kako smo se promijenili i razvili? Jesmo li postali bolja osoba?

Pluton je suptilan u svom pristupu pa je ponekad teško razlučiti kako se zaista kretao kroz naš život. Čak nam i postavljanje navedenih pitanja možda neće dati jasnoću koja nam je potrebna da bismo razumjeli putovanje ovog planeta. Ipak, rad na sebi nikada ne bi trebao prestati pa je sada potrebno unijeti neke nove metode kako bismo se približili svojoj skrivenoj energiji.

Ovo su osnovna načela rada s energijom Plutona:

 • Poštujte želju za tihom i zamišljenom kontemplacijom
 • Stupite u kontakt sa svojom sjenom
 • Suočite se s onim čega se bojite
 • Otpustite ono što više nije pod vašom kontrolom
 • Odbacite sve sjene iz svoje prošlosti koje pridonose blokadama ili boli
 • Zakoračite u svoju moć
 • Procijenite koja uvjerenja, situacije ili odnosi mogu uzrokovati da se osjećate bespomoćno

Ako vodite dnevnik, astrolozi savjetuju da odgovorite na ova pitanja:

 • Kako mogu poboljšati svoj život?
 • Čega se najviše bojim?
 • Kada se osjećam najmoćnije?
 • Što mi više ne koristi u životu?
 • Nad čime trebam otpustiti kontrolu?