Danas je novi dan u kojem nastavljate graditi život svojih snova, korak po korak. Inspirativne poruke, točnije manifestacije dana pomažu da ostanete motivirani na svome putu – odvojite trenutak da uronite u njih.

 Nakon razdoblja patnje možemo otkriti da smo empatičniji, ponizniji i sposobniji za borbu. 

Marian Rojas Estapé