Danas je novi dan u kojem nastavljate graditi život svojih snova, korak po korak. Inspirativne poruke, točnije manifestacije dana pomažu da ostanete motivirani na svome putu – odvojite trenutak da uronite u njih.

Kad se pokušavamo osloboditi problema, tada ga zapravo zadržavamo uza se. Sve čega se nastojimo osloboditi zapravo zadržavamo u svom umu i time ga samo podržavamo. Stoga je jedini način na koji možemo ispraviti problem taj da ga pustimo. Nemojte vidjeti problem. Vidite samo ono što želite.

Lester Levenson