Testovi osobnosti pružaju dublji uvid u našu unutrašnjost i ono od čega smo zaista satkani. Empatija je cijenjena vrlina, ali koliko god bila pozitivna, u određenoj mjeri nam može čak naškoditi. Važno je dozirati ju i, baš kao u svemu, pronaći ravnotežu.

Fokusirajte se na fotografiju i oblik koji vas privuče u najvećoj mjeri otkrit će koliko ste zaista empatični.

Slika 1: Sveobuhvatna empatija i pažljivost

Ove osobe iskazuju duboku empatiju i pažljivost prema svima, bez obzira na okolnosti. Uvijek su spremni pomoći i podržati druge, bilo da su to stranci, prijatelji ili kolege. Njihovo srce je otvoreno za tuđe osjećaje i potrebe, često stavljajući dobrobit drugih ispred svoje. Takve osobe aktivno traži načine kako bi olakšali tuđe brige i pokazali razumijevanje i suosjećanje u svakoj situaciji.

Slika 2: Selektivna empatija usmjerena prema bliskim osobama

Ove osobe pokazuju značajnu empatiju i pažljivost, posebno prema svojim bliskim osobama, kao što su obitelj, prijatelji i kolege. Brinu se za one koje vole i cijene, uvijek su tu da pruže podršku i pomoć kada je to potrebno. Njihova empatija se očituje u dubokoj emocionalnoj povezanosti s ljudima koji su im važni, ali možda neće uvijek biti tako angažirani prema nepoznatim osobama. Ipak, njihova pažljivost i briga za svoje voljene su nepokolebljivi.

Slika 3: Diskretna empatija s naglaskom na osobnu dobrobit

Ove osobe posjeduju diskretnu empatiju i pažljivost, balansirajući između svojih potreba i potreba drugih. Iako se možda više fokusiraju na osobnu dobrobit, to ne znači da ne primjećuju ili ne brinu za tuđe osjećaje. Kada situacija to zahtijeva, pogotovo ako su u pitanju bliski ljudi, ove osobe pokazuju duboko razumijevanje i pružaju podršku. Njihova briga se manifestira kroz promišljene geste i pažnju u trenucima kada je to zaista potrebno, zadržavajući pritom ravnotežu između brige za sebe i za druge.