Dok pregledavamo sadržaje na društvenim mrežama, čitamo i gledamo vijesti, čini se kao da je da je svijetom zavladao kaos. Stoga smo sastavili citate o miru kako bismo vas potaknuli da se nadate svjetlijoj budućnosti. U nastavku pročitajte kako najbriljantniji umovi svijeta, vizionari, političari, filozofi i umjetnici, gledaju na svjetski mir. 

1. Nikada ne možemo postići mir u vanjskom svijetu dok ne postignemo mir sa samim sobom. - Dalaj Lama

2. Mir nije samo daleki cilj kojem težimo, već sredstvo kojim dolazimo do tog cilja. – Martin Luther King, Jr.

3. Da bi mir zavladao na zemlji, ljudi se moraju razviti u nova bića koja su naučila prvo vidjeti cjelinu. – Immanuel Kant

4. Osmijeh je jako važan. Ako se ne možemo nasmiješiti, tada svijet neće imati mira. – Thich Nhat Hanh

5. Mir se ne može održati silom. Može se postići samo razumijevanjem. – Albert Einstein

6. Svjetski mir može se postići kada, u svakoj osobi, snaga ljubavi zamijeni ljubav prema moći. – Sri Chinmoy

7. Svatko od nas posjeduje ono što je potrebno za stvaranje mira na zemlji. Svi znamo voljeti, samo trebamo vježbati korištenje tog znanja u svim aspektima života. – Lisa Prosen

8. Oni koji su slobodni od ogorčenih misli sigurno će naći mir. – Buda

9. Gdje nam je neznanje gospodar, nema mogućnosti pravog mira. – Dalaj Lama

10. Kad bi svi tražili mir umjesto drugog televizora, onda bi bio mir. – John Lennon

Citati o miru
Shutterstock 

11. Ako ne radimo na individualnoj transformaciji, razgovor o miru u svijetu samo je zabava. – Jaggi Vasudev

12. Ako nemamo mira, to je zato što smo zaboravili da pripadamo jedni drugima. – Majka Tereza

13. Onog dana kada budemo mogli potpuno vjerovati jedni drugima, bit će mir na zemlji. – L. Ron Hubbard

14.  Ako želiš mir, ne razgovaraj s prijateljima. Razgovaraj sa svojim neprijateljima. – Desmond Tutu

15. Budite dobri. Budite ljubazni jedni prema drugima. I ako postoji netko koga volite, recite mu. Svijetu uvijek treba više ljubavi. – Mira Grant

16. Mir nije odsustvo sukoba, to je sposobnost rješavanja sukoba mirnim sredstvima. - Ronald Reagan

17. Naša glavna svrha u ovom životu je pomagati drugima. A ako im ne možete pomoći, barem ih nemojte povrijediti. - Dalaj Lama

18. Ako imate zajedničku svrhu i okruženje u kojem ljudi žele pomoći drugima da uspiju, problemi će se brzo riješiti. – Alan Mulally

19. Sreća i mir će zavladati na zemlji samo kada svjetlost ljubavi i ljudskog suosjećanja uđu u duše ljudi. – David O. McKay

20. Suosjećajni ljudi su genijalci u umjetnosti življenja, potrebniji za dostojanstvo, sigurnost i radost čovječanstva. - Albert Einstein

21. Ljubaznost u riječima stvara povjerenje. Ljubaznost u razmišljanju stvara dubinu. Ljubaznost u davanju stvara ljubav. – Lao Tzu

22. Nacija ne mora biti okrutna da bi bila čvrsta. – Franklin D. Roosevelt