Da biste promijenili svoj život, trebate biti dovoljno disciplinirani dok vam željeno ponašanje ne prijeđe u naviku. Tada počinje nova priča.

Međutim, znanstvenike je zanimalo koliko dugo čovjek treba biti discipliniran? Istraživači sa sveučilišta u Londonu pronašli su odgovor.

2009. godine željeli su ustanoviti koliko je vremena potrebno da novo ponašanje postaje automatsko i potpuno prirodno. Trenutak „automatizma“ nastupio je tek kada su ispitanici smanjili uloženi napor za 95 posto, što znači da su u održavanje navike ulagali najmanju moguću snagu.

Rezultati istraživanja pokazali su da je potrebno 66 dana kako bi se stekla nova navika. Pun raspon kreće se od 18 do 254 dana, ali najčešće je to 66 dana.

„U grupama za samopomoć uglavnom se kaže kako je za promjenu potreban dvadeset i jedan dan, ali moderna znanost to osporava. Potrebno je vrijeme da se uspostavi prava navika i zato nemojte prebrzo odustati“, navode Gary W. Keller i Jay Papasan u knjizi Jedna stvar (The one thing).