Emocionalna nezrelost sklonost je izražavanju emocija koje su pretjerane za situaciju. Neke ključne karakteristike emocionalno nezrele osobe očituju se u sebičnosti te nedostatku komunikacijskih vještina. Zbog toga često posežu za opcijom bijega od razgovora ili se trude prikazati sve kao šalu jer nisu se u stanju suočiti s potencijalnim sukobom mišljenja ili djelovanja.

Mnogi već na početku odnosa u partnerovom ponašanju primjećuju tzv. red flags – znakove upozorenja na određene nedostatke u ponašanju. No, prvotna poletnost i predanost novoj avanturi i potencijalu često prevagnu te se odnos nastavlja razvijati bez adresiranja potencijalnog problema. Uostalom, nikada ne možemo biti sigurni u prvotne znakove; mogu se naravno pokazati i pogrešnima, a ako postoji prilika, valja ju iskoristiti, zar ne?

Iako emocionalna nezrelost može negativno utjecati na odnose, istraživanja objavljena na VeryWellHealth pokazala su kako takvo ponašanje može negativno utjecati na profesionalni razvoj osobe i sposobnost učenja novih vještina. Znakovi se mogu prikazati kroz obrasce ponašanja, razmišljanja i mogućnosti komunikacije.

Jasno vidljivi obrasci ponašanja najčešće se svode na sljedeće: okrivljivanje drugih, neuviđanje vlastite odgovornosti, nesposobnost kontroliranja impulsa. Uz uvijek vidljivu potrebu za boravkom u središtu pažnje, ujedno se u trenutcima slabosti okreću prema vrijeđanju drugih, a samo kako bi dobili ono što žele.

Skloni su staviti sebe na prvo mjesto, njihove potrebe trebaju prve biti zadovoljene, a kako bi to postigli ne zaziru od neugodnih izlijeva bijesa ili optužbi, stvarajući osjećaj krivnje uz nametanje pritiska na drugu osobu. Umjesto razgovora, okreću se kompletnom ignoriranju situacije navodeći kako ju sami ne razumiju, ali se ni ne trude razumjeti ili pokušati popraviti štetu. Prepuštaju to drugima. Često se odnosi i završavaju na način da se emocionalno nezrela osoba jednostavno povuče iz odnosa, bez jasnog objašnjena, što dodatno zbunjuje napuštenog partnera koji se potom nerijetko okrivljuje, smatrajući kako nije pružio dovoljno.

Naravno, ovisno o razini emocionalne zrelosti, moguće je osobi i pomoći razumjeti. Nitko ne pripada samo jednom ekstremu i poboljšanje nije nemoguće. Situacije u kojima je ipak potrebno potražiti potporu ili savjet stručnjaka te napustiti odnos svode se na vrijeđanje, uznemiravanje, bullying koji proizlazi iz želje kako bi se nešto dobilo, a dok se ujedno ne pokazuje niti natruha želje za uzvraćanjem afekcije i truda. I posljednje, ali vrlo važno – apsolutno nijekanje neugodnih situacija, izvrtanje istine i pokušaj manipulacije.

S druge strane, emocionalno zrela osoba ima sljedeće karakteristike i kontinuirano radi na njihovom produbljavanju:

  • Suosjećajna je te voljna slušati, pomoći i biti potpora u trenutcima koji to zahtijevaju
  • Otvorenog je uma, spremna na razgovore te priznaje vlastite mane, ne inzistira na argumentiranju koje se svodi na sistem ili ispravno ili pogrešno. U mogućnosti je vidjeti više rješenja i dimenzija situacije
  • Sklona je postaviti zdrave granice na temelju iskustva, vlastitih potreba, težnji i karaktera
  • Svjesna je prisutnosti stresnih okidača, ali ih prihvaća te ih pokušava umanjiti