Odredite što želite

Želite li vježbanje joge podići na višu razinu, prije svake prakse definirajte svoju namjeru.

Na taj ćete način stupiti u kontakt s vašim najdubljim željama i autentičnošću. Da dobre namjere uistinu utječu na vježbanje, ali i na cijeli vaš život, tvrde joga učitelji. Što više vježbate s pravim namjerama, više će se dobrih stvari događati vama i ljudima oko vas jer vaša namjera je energija koja dotiče svakoga s kim se susrećete.

Stoga je potrebno pažljivo odabrati namjere, a najljepše su one koje pridonose općem dobru, tj. one koje biramo s pozicije duha, a ne ega.