Pravilno izvođenje pokreta

“Ako izgledaš dobro, osjećaš se dobro. Ako se osjećaš dobro, činiš dobro.“

Ovo je jedna popularna izreka koja itekako vrijedi za jogu.

Pa krenimo... 

Pravilno izvođenje pokreta u jogi stavio bih kao prvi i najvažniji korak u joga praksi. Da bi se kretali sa svojim tijelom što bolje, sigurnije i samim time imali najviše dobrobiti, moramo znati kako pravilno to izvesti. Za svaki pokret koji radimo i za svaku dobrobit koju želimo ostvariti postoji točno definirano kretanje dijelova tijela kako bi to postigli.

Polaznici ne moraju znati sve o tijelu, no voditelji itekako da! A uz redovan rad i stručan nadzor, nauče se osnove kako bi mogli raditi od kuće sami.

Kako ne napraviti pokret

Drugi korak je znati kao NE napraviti pokret i postaviti tijelo u kojem može doći do mogućnosti za ozljedu. Joga treba biti kao postoperativna rehabilitacija. Vrijeme kada sebi činimo SAMO dobro. Na žalost, nekima je važnija dobra fotografija koja će skupiti puno “Likeova“ nego zdravlje. I tada nastupaju problemi.

Pošto poto dolazak do dubokog i izazovnog položaja najčešće rezultira odstupanjem od pravilnog pokreta, lošom kompenzacijom tijela i forsiranjem. A to su tri ključne stvari za ozljedu.

Jer... ako Ivana od 50 godina može, MORAM i ja od 35.

Jer... ljudi će misliti da sam bolji ako radim teže asane i to moram postići što prije!

Jer... modifickacija položaja nikada nije motivirajuća. 

Modificiranje kretanja

A to je treći korak. Modificiranje kretanja u jogi poštujući svoje tijelo i mogućnosti najbolji je put za napredak. Iako se nekada čini da idemo unazad. Biti svjestan i realan...a ponajviše STRPLJIV učiniti će našu jogu i napredak najbržim i najsigurnijim. A to je ono što želimo, jel tako?

Modificiranje može biti upućeno od strane voditelja kada primijeti da se netko muči sa izvođenjem određenog pokreta ili položaja, no najbolje je ono kada slušamo svoje tijelo i kada smo svjesni svojih mogućnosti... i... kada znamo kako.

Slušanje svojeg tijela izuzetno je dobra prevencija od ozljeda, ne samo u jogi, nego i u svim aktivnostima. I da... postoje pokreti i položaji koje nikada nećete moći izvesti onako kako želite.

To je realno. Shvatite to, prihvatite to i zaboravite na to.

Pažnju usmjerite na sve ono što možete ili što ćete moći izvesti jer je toga puno više.

Savjet za kraj

I za kraj, da se vratim na početnu izjavu... Ako radiš pravilno i ako poštuješ svoje mogućnosti, izgledaš dobro na prostirci. Ako izgledaš dobro na prostirci, tada su učinci joge najveći, mogućnost za ozljedu najmanja i osjećaš se dobro tijekom i nakon sata joge.

A ako se osjećaš dobro, puno si bolji prema sebi i drugima.

Moj savjet za to da postanete “najbolji jogiji“ je:

Slušajte stručne učitelje joge, slušajte i osjećajte svoje tijelo, redovno radite jogu i budite strpljivi. Tada... i jedino tada će rezultati biti onakvi kakve želite i očekujete.

Ugodno vježbanje, budite mi zdravi, sretni i izgledajte mi dobro.

Više o autoru saznajte na medical-yoga.com