Dio Sensa Loves izbora proizvoda i usluga za 2022. godinu u kategoriji #sensaloves Wellbeing jest Merkur osiguranje koje je svojim poslovanjem fokusirano na dobrobit čovjeka i njegove potrebe. Merkurov personalizirani i širok raspon usluga, podigli su brigu za korisnika na višu razinu.

Stavljajući čovjeka u srž poslovanja Merkur osiguranje stvara trendove koji poboljšavaju život pojedinca, ali i šire zajednice. Osim kreiranja bogate ponude produkata namijenjenih za brigu o korisnicima, u Merkur osiguranju velika pažnja usmjerava se na dodatne pogodnosti. Jedan od najzanimljivijih produkata Merkur osiguranja jest health4me Premium dodatno dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Merkur osiguranje podiglo je preventivni aspekt na višu razinu otvorivši i vrata Merkur Lifestyle Wellness centra koji svim svojim korisnicima na jednom mjestu pruža potpuno i cjelovito wellbeing iskustvo. Kako bi se klijentima olakšala organizacija zdravijeg života, na raspolaganju im je Merkur aplikacija koja uz ostalo nudi mnoge pogodnosti Merkur Bonus programa.