Dovoljna je samo jednosatna šetnja prirodom da umiri centar za stres u mozgu. Istraživači iz Njemačke željeli su vidjeti kako mozak reagira na hodanje u prirodi naspram hodanja u urbanom okruženju, pa su priključili 63 zdravih ljudi na fMRI uređaj i zamolili ih krenu u jednosatnu šetnju kroz šumu ili gradskim ulicama. 

Otkrili su da se aktivacija amigdale (moždane regije koja pokreće reakciju borbe ili bijega) smanjila nakon jednosatne šetnje prirodom, ali je ostala ista nakon 'urbane šetnje'.

"Ovi rezultati upućuju na to da odlazak u šetnju prirodom ima pozitivne učinke na regije mozga povezane sa stresom, i posljedično, može djelovati kao preventivna mjera protiv mentalnog napora i potencijalnih bolesti", navodi se u studiji objavljenoj ovdje