Žena koja pati od PMS-a je žena koja je napustila svoju moć. ⁣Ona se savija ⁣pred vanjskim svijetom, ⁣pred naučenim uvjerenjima, ⁣pod emocijama koje nosi. ⁣

Zanemaruje unutarnje glasove i vodstvo. ⁣Zaboravila je svoju prirodu i snagu osjećaja. ⁣Emocije su raspršene, ⁣trpi promjene raspoloženja i nelagodne fizičke senzacije. ⁣Nepredvidljiva je samoj sebi i krivi se jer ne zadovoljava forme. ⁣Cenzurira vlastitu prirodu da bi se uklopila u svijet. ⁣

Žena koja svjesno i aktivno živi predmenstrualnu fazu je ⁣stabilna, ⁣čvrsta, a fleksibilna, ⁣s jasnom vizijom, ⁣svjesna svojih emocija i aktivno se kreće kroz njih, ⁣fokusirana, ⁣puna energije, ⁣kreativna, ⁣snažno osjeća svoju intuiciju i unutarnje vodstvo. ⁣

Raduje se krvarenju jer poznaje magiju tjelesne i unutarnje alkemije. ⁣Stoji u svojoj moći i pleše u užitku svog bića. ⁣⁣

Predmenstrualna faza je dio ciklusa kad su čula najoštrija, misli najčišće, emocije najbistrije i s najjasnijim porukama, a intuicija najsnažnija. ⁣

Imamo sposobnost jasnije nego ikada uvidjeti smjer kretanja jer ostavljamo sve što nas ne služi, s lakoćom razabiremo sve što u našem životu nosi "veliko DA" ili "veliko NE" osjećaje, s čime rezoniramo, a s čime ne. ⁣

Element predmenstrualne faze je vatra - snaga volje, odlučnost, strast, kreativnost, transformacija. ⁣Svojom snagom i prirodom alkemizira sve što dotakne pretvarajući jedan element u drugi, materiju u dim,⁣ ostavljajući iza sebe čistinu. ⁣

Zahtjeva da joj se posvetimo jer svaka vatra s kojom ne radimo svjesno pretvara se u požar i dovodi do unutarnjeg izgaranja. ⁣Želi strukturu unutar koje će se kretati, a zauzvrat davati svjetlo i toplinu, pozivati na ples i transformaciju duha,⁣ izvornu prirodu i magiju bića. ⁣

⁣Kakva je tvoja unutarnja vatra?

Za rad na transformaciji ciklusa Anu Gregl možete kontaktirati putem maila anablog.om@gmail.com.